+31 (0)6 31692144 Info@pawgroup.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag grade my essay op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pawgroup.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Pawgroup is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Pawgroup draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie assignment writing service op die informatiebronnen.